Skip to main content

ORK Lov og Regler

LOV FOR Oslo Roklubb

Lov-for-Oslo-Roklubb-31.03.2022.pdf – vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021

HUSREGLER

Generelt:

 1. Medlemmer er ansvarlig for orden i klubbens lokaler. Ikke la treningstøy ligge igjen i garderobene; gjenglemte ting blir fjernet. Klubben tar ikke ansvar for mistede eiendeler.
 2. Røyking ikke tillatt.
 3. Klubbhuset kan brukes av alle medlemmer. Gjester har adgang når de er i følge med et medlem.
 4. Bruk av klubbhuset for spesielle arrangementer skal avtales med “klubbsjef”
 5. Når det er et arrangement i klubbhuset skal det annonseres for medlemmer. 
 6. Medlemmene forventes å delta på dugnader for vedlikehold og forbedring av klubbens eiendom.

MATERIELLREGLEMENT

 1. Medlemmene er forpliktet til å håndtere utstyret med stor forsiktighet og unngå skader på båter og årer.

 2. Alt ro-utstyr administreres av Materiellsjefen. 

 3. Båtene er delt inn i tre kategorier: Merket rødt,  blått og grønt. Grønmerkede båter kan brukes av alle. Blåmerket båter brukes av roere som har gjennomgått capsize kurs, ha god roteknikk og kontroll på båten og viser god båtbehandling. Man forventes  å kunne følge regler i robanen og ro i vind og bølger. Rødmerket båter brukes hovedsakelig av erfarne roere med konkurransemål for sesongen og har godkjenning fra instruksjonssjefen.   

 4. Båten og mannskapet skal registreres i Roprotokollen før avreise. 

 5. Medlemmene er ansvarlige for daglig vedlikehold av båtene.

 6. Før hver rotur må man sjekke at båten er i orden. Eventuelle skader og feil skrives i Skadeprotokollen umiddelbart. Skadet båt merkes “Til reparasjon”. 

 7. Ødelagte årer skal aldri benyttes! Merk den skadede åren og noter skaden i Skadeprotokollen.

 8. De fleste skader skjer ved bryggen! Vær forsiktig. Tøm båten for vann etter roturen før den løftes opp. En robåt må aldri slepes; den må alltid løftes og bæres korrekt.

 9. Etter hver tur skal båten rengjøres grundig. Båten skal tørkes både utvendig og innvendig før den returneres til båthuset. Sørg for at båten er tørr for å unngå vannskader på andre båter. Årehåndtakene skal også rengjøres etter hver tur. 

 10. Alle luftelukene i båten skal være åpne når båten ligger i båthallen.

SIKKERHETSREGLEMENT

1. Generelle Bestemmelser

 • Velg båt etter erfaringsnivå og værforhold.
 • Kjenn til ditt roområde og vikepliktsregler. Lær alle sjømerker.
 • Sjekk utstyr før bruk; rapporter skader.
 • Registrer alle roturer.

2. Roeren

 • Roere må kunne svømme minst 200 m.
 • Nye roere trenger opplæring.

3. Materiell

 • Sørg for at båten er sikker før bruk.
 • Velg riktig båttype for forholdene.
 • Bruk båter som de er designet for.

4. Roområdet

 • Kjenn til daglig, begrenset og utvidet roområde.
 • Langturer utenfor det utvidede roområdet krever spesiell tillatelse.

5. Vikepliktsregler

 • Følg reglene for navigering, gi vei for næringstrafikk, og unngå kollisjoner.
 • Ikke ro etter mørkets frembrudd uten lys.

6. Flyteutstyr

 • Ha alltid med flyteutstyr utenfor nærområdet; unntak kan gjøres med spesifikke forutsetninger.

7. Vinterroing

 • Følg spesifikke regler for vinterroing.

8. Det forbudt å ro under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.

LANGTURSREGLEMENT

 1. Enhver rotur som går utenfor det daglige roområdet er en langtur. Turen er mer enn 3 timer lang.
 2. Deltagerne anbefales å planlegge langturen ved hjelp av maritime kart fra sjøkart-nettsiden, hvor farlige områder er tydelig markert. Bruk av GPS anbefales også for å følge riktig rute.
 3. Det anbefales å konsultere en erfaren roer som har kjennskap til fjorden for råd og veiledning.
 4. Minst en av deltagerne på laget må ha flere sesongers roerfaring. En av de erfarne roere utnevnes til lagets leder og har kommandoen ombord. Nye roere må konsultere erfarne roere før de drar langt.
 5. Rorobåter designet primært for rolige og beskyttede vann, som innsjøer, elver eller skjermede estuarier, karakterisert ved lavt fribord, flat eller minimalt konturert skrogform, og uten egenskaper for å håndtere eller avvise bølger, er ikke bygget for å takle bølgete forhold i åpent vann eller kystområder og kan risikere å bli fylt med vann eller kantre i slike miljøer. Disse båtene kan kun ro innenfor Bestumskilen og innen 2 km utenfor Bestumskilen når forholdene er rolige.
 6. Rorobåter konstruert for å motstå og navigere i krappe vann og bølgeforhold. Disse båtene har typisk et høyere fribord, en konturert og robust skrogform, og funksjoner designet for å avvise og håndtere bølger. De er bygget med materialer og design som gir stabilitet, oppdrift, og redusert vanninntrenging i bølgete forhold. Slike båter er egnet for åpent vann, kystområder, og andre miljøer der bølger er vanlige.Disse båtene kan ro utenfor Bestumskilen. Imidlertid må man unngå å dra ut når bølgene er mer enn 2 m, vindhastigheten er mer enn 15-20 knop, synligheten er lav, vanntemperaturen er under 14 grader, og lyn er meldt.
 7. Ved langturer som varer over flere dager, skal båten inspiseres av Materialsjefen eller den han bemyndiger før avreise.
 8. Ved langturer skal det medbringes:
 • Redningsvest til alle deltagere
 • Kart over det aktuelle roområdet 
 • GPS
 • Førstehjelpssaker
 • Reiseradio og/eller mobiltelefon i tilfelle nødsituasjoner (i vanntett pakning)
 • Hodelys hvis det er en sjanse for at det blir mørkt under turen.
 • Øsekar
 1. Ved langturer som varer over flere dager skal også aktuelle reservedeler til båten medbringes.
 2. Deltagerne skal sjekke værmeldingen minst en gang i døgnet. Det må ikke roes hvis det er fare for uvær.
 3. En båt på langtur skal hovedsakelig følge land, og vanligvis ikke være lenger fra land enn mannskapet kan svømme.
 4. Hvis det oppstår skade på båten, må roerne umiddelbart returnere hvis mulig eller legge til ved nærmeste kyst og ringe etter hjelp.
 5. Ikke overbelast båten. Sørg for jevn vektfordeling, og unngå overfylling.
 6. Hvis noen faller overbord, er det viktig å få dem tilbake på båten så raskt som mulig. Selv om sommeren kan underkjøling begynne innen minutter.
 7. Vær forsiktig i en redningssituasjon. Ikke prøv å svømme til sikkerhet hvis båten kantres, men bli nær fartøyet og vent på redning.

VINTTEROING

Disse reglene gjelder i vintersesongen definert fra 15. oktober til 15. april, untatt når vanntemperaturen er over 10grader Celcius, og lufttemperaturen er over 5 grader, som man finner på yr.no.

• I denne perioden kan båtene kun benyttes av erfarne roere.

• Bare lov til å ro de brede båtene, coastal, trimmi, ¾ rigget (Nautilus) og åtteren.

• Man bare kan ro singel hvis det er to båter sammen.

• Når vi har følgebåt da kan alle båter. Følgebåten er bare tilgjengelig om våren.

• Båtene skal medbringe flytevester, og fløyte eller annen varslingsmulighet.

• Roingen bør ikke være lenger fra land enn 200 meter.

• Roernes påkledning må være vindtett utvendig og flere lag med ull eller syntetiske klær innerst.

• Ikke lov til å ro hvis vindhastigheten er over 6 m/s

•  Ikke lov til å ro når det er mørkt.

• Ikke lov å ro når det er is på vannet.

• Du trenger tillatelse fra Rosjef eller Instruksjonssjef for å ro om i vintersessongen.

BOAT CATEGORIES

Boat-Categories-Rower-Groups.pdf