Styre

Oslo Roklubbs styre 2019

 


  • Formann: Peter Ellingsen: post@oslo-roklubb.no
  • Viseformann: Jens Petter Koren
  • Kasserer: Svein Gundersen
  • Materialsjef: Jonas Lunde
  • Klubbsjef: Kari Gjetrang
  • PR-sjef:  Cathrine Bendixen
  • Leder av arbeidet for ny ro-bane: Ulf Kristiansen
  • Rosjef:Magnus Harju
  • Instruskjsonssjef: Sagar Sen