Styre

Oslo Roklubbs styre 2018

   • Viseformann: Jens Petter Koren


  • Kasserer: Svein Gundersen


  • Materialsjef: Jonas Lunde


  • Klubbsjef: Marika Erlandsen


  • PR-sjef:  Cathrine Bendixen


  • Leder av arbeidet for ny ro-bane: Ulf Kristiansen


  • Rosjef:Magnus Harju