Oslo Roklubbs styre 2016:

 

 

  • Viseformann: Jens Petter Koren

 

  • Kasserer: Svein Gundersen

 

  • Materialsjef: Jonas Lunde

 

  • Klubbsjef: Marika Erlandsen

 

  • PR-sjef: Silke Harms

 

  • Leder av arbeidet for ny ro-bane: Ulf Kristiansen

 

  • Coastal roing: Kai Schl├╝ter